METRYKA FIRMY  

Kiesel Poland Sp. z o.o.

Harcerska 39

41-946 Piekary Śląskie

 

E-Mail: biuro@kiesel-poland.pl

Web: www.kiesel-poland.pl

 

Telefon: +48 32 289 95 33

Telefax: +48 380 30 80

 

Siedziba Kiesel Poland Sp.z o.o. : 41-946 Piekary Śląskie

Sąd rejonowy Gliwice, HRA 0000174367

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Prawo właściwe: prawo Rzeczypospolitej Polskiej

 

Urząd Skarbowy Sosnowiec

Numer identyfikacji podatkowej: PL 498 01 18 622

 

Zarząd upoważniony do reprezentowania spółki: 

Ute Graff - Prezes Zarządu

Michał Krasoń - Członek Zarządu